BẢNG TRƯỢT

mỗi trang
Bảng Trượt Ngang

Bảng Trượt Ngang

Bảng trượt ngang được sản xuất để sử dụng trong các lớp học, giảng đường, hội trường .. Bảng có nhiều lớp và có khả năng trượt trên đường ray ngang nhằm tăng diện tích sử dụng cũng như tích hợp được nhiều chức năng nếu muốn (viết phấn, viết bút dạ, ghim giấy, màn máy chiếu..)
Bảng Trượt Dọc (Bảng Cột)

Bảng Trượt Dọc (Bảng Cột)

Bảng trượt dọc (bảng cột) được sản xuất để sử dụng trong các lớp học, giảng đường, hội trường .. Bảng có nhiều lớp và có khả năng trượt trên đường ray dọc nhằm tăng diện tích sử dụng cũng như tích hợp được nhiều chức năng nếu muốn (viết phấn, viết bút dạ, ghim giấy, màn máy chiếu..)

Top

   (0) Zalo