SẢN PHẨM

mỗi trang
Bảng Từ Trắng Treo Tường (Viền Nhỏ)

Bảng Từ Trắng Treo Tường (Viền Nhỏ)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,4x0,6m: 230.000đ
 • 0,6x0,8m: 310.000đ
 • 0,6x1,0m: 350.000đ
 • 0,8x1,2m: 450.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) - chỉ áp dụng khi KH có nhu cầu viết hóa đơn GTGT

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay để bút và 6 viên nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

230,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Trắng Treo Tường (Viền Nhỡ)

Bảng Từ Trắng Treo Tường (Viền Nhỡ)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,9x1,2m:    550.000đ
 • 1,0x1,2m:    610.000đ
 • 1,2x1,5m:    840.000đ
 • 1,2x1,6m:    890.000đ
 • 1,2x1,8m:    990.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.100.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.230.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.350.000đ
 • 1,2x3,0m: 1.750.000đ
 • 1,2x3,2m: 1.850.000đ
 • 1,2x3,6m: 2.090.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* BH: 2 năm

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay và 6 nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

550,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Trắng Treo Tường (Viền To)

Bảng Từ Trắng Treo Tường (Viền To)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,9x1,2m:    550.000đ
 • 1,0x1,2m:    610.000đ
 • 1,2x1,5m:    840.000đ
 • 1,2x1,6m:    890.000đ
 • 1,2x1,8m:    990.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.100.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.230.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.350.000đ
 • 1,2x3,0m: 1.750.000đ
 • 1,2x3,2m: 1.850.000đ
 • 1,2x3,6m: 2.090.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* BH: 2 năm

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay để bút và 6 nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí nội thành HN

550,000 đ
MUA NGAY
Bảng Combo Từ Trắng & Ghim

Bảng Combo Từ Trắng & Ghim

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,8x1,2m: 624.000đ
 • 0,9x1,2m: 702.000đ
 • 1,0x1,2m: 780.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.080.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.152.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.296.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.440.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.582.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.728.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay và 6 nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

624,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Trắng Di Động Một Mặt

Bảng Từ Trắng Di Động Một Mặt

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (mặt bảng):

 • 0,8x1,2m: 790.000đ
 • 0,9x1,2m: 850.000đ
 • 1,0x1,2m: 910.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.210.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.270.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.380.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.490.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.620.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.740.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* Bảo hành: 2 năm

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay để bút và 6 nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

790,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Trắng Di Động Hai Mặt Lật

Bảng Từ Trắng Di Động Hai Mặt Lật

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (mặt bảng):

 • 0,8x1,2m: 1.150.000đ
 • 1,0x1,2m: 1.350.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.790.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.890.000đ
 • 1,2x1,8m: 2.090.000đ
 • 1,2x2,0m: 2.290.000đ
 • 1,2x2,4m: 2.590.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* Bảo hành: 2 năm. * Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay để bút và 6 nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

1,150,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Xanh Treo Tường (Viền Nhỏ)

Bảng Từ Xanh Treo Tường (Viền Nhỏ)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,4x0,6m: 230.000đ
 • 0,6x0,8m: 310.000đ
 • 0,6x1,0m: 350.000đ
 • 0,8x1,2m: 450.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (5%), chỉ áp dụng khi KH có nhu cầu viết hóa đơn GTGT

* Tặng ngay: 1 hộp phấn, 1 xóa bảng, 1 khay để phấn và 6 viên nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

230,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Xanh Treo Tường (Viền To)

Bảng Từ Xanh Treo Tường (Viền To)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 1,0x1,2m: 610.000đ
 • 1,2x1,5m: 840.000đ
 • 1,2x1,6m: 890.000đ
 • 1,2x1,8m: 990.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.100.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.230.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.350.000đ
 • 1,2x3,0m: 1.750.000đ
 • 1,2x3,2m: 1.850.000đ
 • 1,2x3,6m: 2.090.000đ

* Giá chưa bao gồm thuế VAT (5%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* BH: 2 năm

* Tặng ngay: 1 hộp phấn, 1 xóa bảng, 1 khay và 6 viên nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

610,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Xanh Ôly

Bảng Từ Xanh Ôly

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,6x0,8m: 380.000đ
 • 0,6x1,0m: 460.000đ
 • 0,8x1,2m: 550.000đ
 • 1,2x1,5m: 980.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.060.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.160.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.320.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.560.000đ
 • 1,2x3,0m: 1.944.000đ
 • 1,2x3,6m: 2.333.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (5%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* Bảo hành: 2 năm

* Tặng ngay: 1 hộp phấn, 1 xóa bảng, 1 khay để phấn và 6 nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

380,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Xanh Di Động Một Mặt

Bảng Từ Xanh Di Động Một Mặt

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (mặt bảng):

 • 0,8x1,2m: 790.000đ
 • 0,9x1,2m: 850.000đ
 • 1,0x1,2m: 910.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.210.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.270.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.380.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.490.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.620.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.740.000đ

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* Bảo hành: 2 năm

* Tặng ngay: 1 hộp phấn, 1 xóa bảng, 1 khay để phấn và 6 viên nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

790,000 đ
MUA NGAY
Bảng Fooc (Viền Nhỏ)

Bảng Fooc (Viền Nhỏ)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,4x0,6m: 140,000đ
 • 0,6x0,8m: 200.000đ
 • 0,6x1,0m: 260.000đ
 • 0,8x1,2m: 320.000đ

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội

140,000 đ
MUA NGAY
Bảng Fooc (Viền To)

Bảng Fooc (Viền To)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 1,0x1,5m: 570.000đ
 • 1,2x1,5m: 600.000đ
 • 1,2x1,6m: 630.000đ
 • 1,2x1,8m: 710.000đ
 • 1,2x2,0m: 790.000đ

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng và 1 khay để bút

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

570,000 đ
MUA NGAY
Bảng Fooc Di Động

Bảng Fooc Di Động

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (mặt bảng):

 • 0,8x1,2m: 710.000đ
 • 1,0x1,5m: 880.000đ
 • 1,2x1,5m: 920.000đ
 • 1,2x1,6m: 970.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.040.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.150.000đ

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng và 1 khay để bút

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

710,000 đ
MUA NGAY
Bảng Kính An Toàn Dày 8,38mm

Bảng Kính An Toàn Dày 8,38mm

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,6x0,8m: 480.000đ
 • 0,8x1,2m: 816.000đ
 • 0,9x1,2m: 918.000đ
 • 1,0x1,2m: 1.020.000đ
 • 1,0x1,5m: 1.275.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.530.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.632.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.836.000đ
 • 1,2x2,0m: 2.040.000đ
 • 1,2x2,4m: 2.448.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* BH: 2 năm

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng và 1 khay để bút

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

480,000 đ
MUA NGAY
Bảng Kính Từ An Toàn

Bảng Kính Từ An Toàn

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,6x0,8m: 728.000đ
 • 0,8x1,2m: 1.056.000đ
 • 0,9x1,2m: 1.188.000đ
 • 1,0x1,2m: 1.320.000đ
 • 1,0x1,5m: 1.650.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.890.000đ
 • 1,2x1,6m: 2.016.000đ
 • 1,2x1,8m: 2.268.000đ
 • 1,2x2,0m: 2.640.000đ
 • 1,2x2,4m: 3.168.000đ

- Đặc điểm: Bền, sang trọng, không bị trầy xước và đặc biệt dễ tẩy xóa

- Bảo hành: 24 tháng

- KHUYẾN MÃI: 1 khay để bút + 1 bút dạ + 1 xóa bảng + 4 viên nam châm

- Giá trên chưa bao gồm VAT (10%) - chỉ áp dụng khi KH có nhu cầu viết hóa đơn GTGT

728,000 đ
MUA NGAY
Bảng Kính Di Động

Bảng Kính Di Động

- Bảng kính chân di động làm bằng kính chuyên dụng nền trắng viết bút dạ và có chân gắn bánh xe để di chuyển -Đặc điểm: Bền, sang trọng, dễ tẩy xóa và tiện dụng

- Khuyến mãi: 1 khay để bút, 1 bút dạ, 1 bông lau 

Bảng Ghim (Viền Nhỏ)

Bảng Ghim (Viền Nhỏ)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,4x0,6m: 200.000đ
 • 0,6x0,8m: 300.000đ
 • 0,6x1,0m: 350.000đ
 • 0,8x1,2m: 450.000đ

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%), chỉ áp dụng khi KH có nhu cầu viết hóa đơn GTGT

* Tặng ngay: 1 hộp đinh ghim. * Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

200,000 đ
MUA NGAY
Bảng Ghim (Viền To)

Bảng Ghim (Viền To)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 1,0x1,2m: 590.000đ
 • 1,2x1,5m: 840.000đ
 • 1,2x1,6m: 890.000đ
 • 1,2x1,8m: 990.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.100.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.230.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.350.000đ

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%), chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT
* Bảo hành: 2 năm. Tặng ngay: 1 hộp đinh ghim
* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

590,000 đ
MUA NGAY
Bảng Ghim Lie

Bảng Ghim Lie

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,4x0,6m: 240.000đ
 • 0,6x0,8m: 350.000đ
 • 0,6x1,0m: 450.000đ
 • 0,8x1,2m: 510.000đ
 • 1,0x1,2m: 630.000đ
 • 1,2x1,5m: 860.000đ
 • 1,2x1,6m: 920.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.030.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.150.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.240.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.350.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (10%), chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* Bảo hành: 2 năm

* Tặng ngay: 1 hộp đinh ghim

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

240,000 đ
MUA NGAY
Bảng Flipchart Chân Gấp (Up Side Down)

Bảng Flipchart Chân Gấp (Up Side Down)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC:

 • 0,6x1,0m: 1.100.000đ
 • 0,7x1,1m: 1.200.000đ
 • 0,9x1,2m: 1.600.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (10%), chỉ áp dụng khi KH có nhu cầu viết hóa đơn GTGT.

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng từ tính, 1 khay để bút, 6 viên nam châm và 10 tờ giấy A1 hoặc A0
* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

1,100,000 đ
MUA NGAY
Bảng Flipchart 3 Chân Rút (A Model)

Bảng Flipchart 3 Chân Rút (A Model)

Bảng flipchart được dùng chủ yếu trong văn phòng, gia đình có con nhỏ hay thảo luận nhóm Đặc điểm: Độ nghiêng và độ cao tùy chỉnh, gọn gàng, mặt bảng cao cấp dễ tẩy xóa, không bị lóa, có chia các ô kẻ mờ Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng từ tính, 1 khay để bút, 6 viên nam châm và 10 tờ giấy A1. Kích thước mặt bảng: 0,7x1m

1,450,000 đ
MUA NGAY
Bảng Flipchart Silicon chữ U (70X100) chân gấp FB-66

Bảng Flipchart Silicon chữ U (70X100) chân gấp FB-66

* Kích thước (mặt bảng): 0,7x1m * Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng từ tính, 6 viên nam châm và 25 tờ giấy A1 * Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

1,800,000 đ
MUA NGAY
Bảng Trượt Ngang

Bảng Trượt Ngang

Bảng trượt ngang được sản xuất để sử dụng trong các lớp học, giảng đường, hội trường .. Bảng có nhiều lớp và có khả năng trượt trên đường ray ngang nhằm tăng diện tích sử dụng cũng như tích hợp được nhiều chức năng nếu muốn (viết phấn, viết bút dạ, ghim giấy, màn máy chiếu..)
Bảng Trượt Dọc (Bảng Cột)

Bảng Trượt Dọc (Bảng Cột)

Bảng trượt dọc (bảng cột) được sản xuất để sử dụng trong các lớp học, giảng đường, hội trường .. Bảng có nhiều lớp và có khả năng trượt trên đường ray dọc nhằm tăng diện tích sử dụng cũng như tích hợp được nhiều chức năng nếu muốn (viết phấn, viết bút dạ, ghim giấy, màn máy chiếu..)
Bảng Mẫu Giáo Di Động Hai Mặt Lật

Bảng Mẫu Giáo Di Động Hai Mặt Lật

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (mặt bảng): - 0,6x0,8m: 680.000đ - 0,7x1,1m: 800.000đ - 0,8x1,2m: 840.000đ * Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%), chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT. * Bảo hành: 2 năm. * Tặng ngay: 1 hộp phấn, 1 xóa bảng, 1 khay để phấn, 6 nam châm. * Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.
680,000 đ
MUA NGAY
Bảng Lịch Công Tác (chất liệu bảng fooc)

Bảng Lịch Công Tác (chất liệu bảng fooc)

Được làm bằng bảng fooc trắng có thiết kế và cắt dán nội dung lên bảng theo yêu cầu.

Ưu điểm: chuyên nghiệp, rất phù hợp với công sở hoặc nhà trường.

- Tặng kèm: 1 khay để bút, 1 bút dạ, xóa bảng

- Vận chuyển & Lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội

- Giá bảng: = giá bảng fooc + giá cắt dán nội dung (vui lòng gọi)

Bảng Lịch Công Tác (chất liệu bảng từ)

Bảng Lịch Công Tác (chất liệu bảng từ)

Được làm bằng bảng từ (trắng hoặc xanh) có thiết kế và cắt dán nội dung lên bảng theo yêu cầu.

Ưu điểm: chuyên nghiệp, rất phù hợp với công sở hoặc nhà trường.

- Tặng kèm: 1 khay để bút, 1 bút dạ, xóa bảng, 5 viên nam châm.

- Vận chuyển & Lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội

- Giá bảng: = giá bảng từ + giá cắt dán nội dung (vui lòng gọi)

Bảng Lịch Công Tác (chất liệu kính)

Bảng Lịch Công Tác (chất liệu kính)

Được sản xuất trên nền tảng bảng kính và được dán 1 tấm đề can chuyên dụng có thiết kế sẵn nội dung theo yêu cầu vào mặt sau tấm kính.

Đặc điểm: tính thẩm mỹ cao, bền và rất thuận tiện trong các cơ quan, trường học, bệnh viện..vv. - Bảo hành: 1 năm

- Tặng kèm: 1 khay để bút, 1 bút dạ, 1 xóa bảng

- Vận chuyển & Lắp đặt: Miễn phí trong Nội Thành Hà Nội

Ghế Liền Bàn (chân sơn)

Ghế Liền Bàn (chân sơn)

- Ghế gấp liền bàn tĩnh khung thép - Chân khung ống thép Ø22 - Đệm tựa mút bọc PVC êm ái cho người ngồi - Bàn viết gỗ công nghiệp có thể gấp lại tiện dụng. - Sản phẩm được dùng trong phòng học, văn phòng , phòng chờ, phòng tiếp dân.vv.
330,000 đ
MUA NGAY
Bàn Ghế Học Sinh (1 bàn + 2 ghế rời)

Bàn Ghế Học Sinh (1 bàn + 2 ghế rời)

- Mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ công nghiệp phủ verneer sồi chống cong vênh dày 18mm, chịu lực, được sơn phủ PU mặt bàn dày 18mm, rộng 450mm, - Khung bàn ghế được làm bằng sắt hộp 20 x 20, 25 x 25 và 25 x 50, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, ngăn bàn làm bằng gỗ công nghiệp 12mm.
750,000 đ
MUA NGAY
Bàn Học Sinh Liền Ghế Không Tựa

Bàn Học Sinh Liền Ghế Không Tựa

- Mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ công nghiệp phủ verneer sồi chống cong vênh dày 18mm, chịu lực, được sơn phủ PU mặt bàn dày 18mm, rộng 500mm, khung bàn ghế được làm bằng sắt hộp 20 x 20, 25 x 25 và 25 x 50, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, ngăn bàn làm bằng gỗ công nghiệp 12mm - Kích thước :Bàn :D 1200 x R 500 x C 690 Ghế: D1200 x R220 x C450
750,000 đ
MUA NGAY
Bảng Menu Treo Tường

Bảng Menu Treo Tường

Công dụng: viết phấn hoặc bút dạ quang Được dùng chủ yếu trong quán cafe, nhà hàng, shop...

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,4x0,6m: 270.000đ
 • 0,5x0,7m: 330.000đ
 • 0,6x0,8m: 360.000đ
 • 0,6x1,0m: 420.000đ
 • 0,8x1,2m: 470.000đ

Các kích thước khác Qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp

* Tặng ngay: 2 bút dạ quang + 1 hộp phấn màu + 1 xóa bảng

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội

* Bảng có thể treo tường hoặc để trên giá gỗ 170.000đ

270,000 đ
MUA NGAY
Bảng Menu Kết Hợp Giá Gỗ

Bảng Menu Kết Hợp Giá Gỗ

Công dụng: viết phấn hoặc bút dạ quang Được dùng chủ yếu trong quán cafe, nhà hàng, shop...

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài - mặt bảng):

 • 0,4x0,6m: 460.000đ
 • 0,5x0,7m: 490.000đ
 • 0,6x0,8m: 530.000đ
 • 0,6x1,0m: 580.000đ
 • 0,8x1,2m: 680.000đ
 • Các kích thước khác Qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp

* Tặng ngay: 2 bút dạ quang + 1 hộp phấn màu + 1 xóa bảng
* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

460,000 đ
MUA NGAY
Bảng Menu Đứng 2 Mặt (MĐ01)

Bảng Menu Đứng 2 Mặt (MĐ01)

* Bảng Menu màu đen có khung gỗ vàng, viết phấn hoặc bút dạ quang chuyên dùng để trưng bày, ghi thực đơn trong các quán cafe, shop thời trang, cửa hàng... * Đặc điểm: Có chân đứng vững và 2 mặt tăng thêm góc nhìn cho khách hàng. * Kích thước: 0,6x1,2m * Tặng ngay: 2 bút dạ quang + 1 hộp phấn màu + 1 xóa bảng * Vận chuyển: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.
650,000 đ
MUA NGAY
Bàn Học Sinh Liền Ghế Có Tựa

Bàn Học Sinh Liền Ghế Có Tựa

Mặt bàn, mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ công nghiệp phủ verneer sồi chống cong vênh dày 18mm, chịu lực, được sơn phủ PU mặt bàn dày 18mm, rộng 500mm, khung bàn ghế được làm bằng sắt hộp 20 x 20, 25 x 25 và 25 x 50, sơn tĩnh điện màu ghi sáng, ngăn bàn làm bằng gỗ công nghiệp 12mm Kích thước : Bàn :D 1200 x R 500 x C 690 Ghế: D1200 x R220 x C450
780,000 đ
MUA NGAY
Bảng Menu Đứng 2 Mặt (MĐ02)

Bảng Menu Đứng 2 Mặt (MĐ02)

 • Bảng Menu màu đen có khung gỗ vàng, viết phấn hoặc bút dạ quang chuyên dùng để trưng bày, ghi thực đơn trong các quán cafe, shop thời trang, cửa hàng...
 • Đặc điểm: Có chân đứng vững và 2 mặt tăng thêm góc nhìn cho khách hàng.
 • Kích thước: 0,6x1,2m
 • Tặng ngay: 2 bút dạ quang + 1 hộp phấn màu + 1 xóa bảng
 • Vận chuyển: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.
700,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0) Zalo