SẢN PHẨM

mỗi trang
Bảng Từ Trắng Viết Bút Lông (Loại Nhỏ)

Bảng Từ Trắng Viết Bút Lông (Loại Nhỏ)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,4x0,6m: 230.000đ
 • 0,6x0,8m: 310.000đ
 • 0,6x1,0m: 350.000đ
 • 0,8x1,2m: 450.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (08%) - chỉ áp dụng khi KH có nhu cầu viết hóa đơn GTGT

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay để bút và 6 viên nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

230,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Trắng Viết Bút Lông Treo Tường

Bảng Từ Trắng Viết Bút Lông Treo Tường

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,9x1,2m:    550.000đ
 • 1,0x1,2m:    610.000đ
 • 1,2x1,5m:    840.000đ
 • 1,2x1,6m:    890.000đ
 • 1,2x1,8m:    990.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.100.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.230.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.350.000đ
 • 1,2x3,0m: 1.750.000đ
 • 1,2x3,2m: 1.850.000đ
 • 1,2x3,6m: 2.090.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (08%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* BH: 2 năm

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay và 6 nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

550,000 đ
MUA NGAY
Bảng Combo Từ Trắng & Ghim

Bảng Combo Từ Trắng & Ghim

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,8x1,2m: 680.000đ
 • 0,9x1,2m: 790.000đ
 • 1,0x1,2m: 840.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.200.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.350.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.490.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.600.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.780.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.900.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (08%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay và 6 nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

624,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Trắng Di Động Một Mặt

Bảng Từ Trắng Di Động Một Mặt

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (mặt bảng):

 • 0,8x1,2m: 790.000đ
 • 0,9x1,2m: 850.000đ
 • 1,0x1,2m: 910.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.210.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.270.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.380.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.490.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.620.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.740.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (08%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* Bảo hành: 2 năm

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay để bút và 6 nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

790,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Trắng Di Động Hai Mặt Lật

Bảng Từ Trắng Di Động Hai Mặt Lật

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (mặt bảng):

 • 0,8x1,2m: 1.150.000đ
 • 1,0x1,2m: 1.350.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.790.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.890.000đ
 • 1,2x1,8m: 2.090.000đ
 • 1,2x2,0m: 2.290.000đ
 • 1,2x2,4m: 2.590.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (08%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* Bảo hành: 2 năm. * Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay để bút và 6 nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

1,150,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Xanh Viết Phấn (Loại Nhỏ)

Bảng Từ Xanh Viết Phấn (Loại Nhỏ)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,4x0,6m: 230.000đ
 • 0,6x0,8m: 310.000đ
 • 0,6x1,0m: 350.000đ
 • 0,8x1,2m: 450.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (5%), chỉ áp dụng khi KH có nhu cầu viết hóa đơn GTGT

* Tặng ngay: 1 hộp phấn, 1 xóa bảng, 1 khay để phấn và 6 viên nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

230,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Xanh Viết Phấn Treo Tường

Bảng Từ Xanh Viết Phấn Treo Tường

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 1,0x1,2m: 610.000đ
 • 1,2x1,5m: 840.000đ
 • 1,2x1,6m: 890.000đ
 • 1,2x1,8m: 990.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.100.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.230.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.350.000đ
 • 1,2x3,0m: 1.750.000đ
 • 1,2x3,2m: 1.850.000đ
 • 1,2x3,6m: 2.090.000đ

* Giá chưa bao gồm thuế VAT (5%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* BH: 2 năm

* Tặng ngay: 1 hộp phấn, 1 xóa bảng, 1 khay và 6 viên nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

610,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Xanh Ôly Tiểu Học

Bảng Từ Xanh Ôly Tiểu Học

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,6x0,8m: 340.000đ
 • 0,6x1,0m: 420.000đ
 • 0,8x1,2m: 500.000đ
 • 1.0x1.2m: 650.000
 • 1,2x1,5m: 980.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.030.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.130.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.240.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.440.000đ
 • 1,2x3,0m: 1.900.000đ
 • 1,2x3,2m: 2.000.000đ
 • 1,2x3,6m: 2.100.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (5%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* Bảo hành: 2 năm

* Tặng ngay: 1 hộp phấn, 1 xóa bảng, 1 khay để phấn và 6 nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

340,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Xanh Di Động Một Mặt

Bảng Từ Xanh Di Động Một Mặt

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (mặt bảng):

 • 0,8x1,2m: 790.000đ
 • 0,9x1,2m: 850.000đ
 • 1,0x1,2m: 910.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.210.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.270.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.380.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.490.000đ
 • 1,2x2,2m: 1.620.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.740.000đ

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (08%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* Bảo hành: 2 năm

* Tặng ngay: 1 hộp phấn, 1 xóa bảng, 1 khay để phấn và 6 viên nam châm

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

790,000 đ
MUA NGAY
Bảng Fooc (Viền Nhỏ)

Bảng Fooc (Viền Nhỏ)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,4x0,6m: 140,000đ
 • 0,6x0,8m: 200.000đ
 • 0,6x1,0m: 260.000đ
 • 0,8x1,2m: 320.000đ

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội

140,000 đ
MUA NGAY
Bảng Fooc (Viền To)

Bảng Fooc (Viền To)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 1,0x1,5m: 570.000đ
 • 1,2x1,5m: 600.000đ
 • 1,2x1,6m: 630.000đ
 • 1,2x1,8m: 710.000đ
 • 1,2x2,0m: 790.000đ

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng và 1 khay để bút

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

570,000 đ
MUA NGAY
Bảng Fooc Di Động

Bảng Fooc Di Động

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (mặt bảng):

 • 0,8x1,2m: 710.000đ
 • 1,0x1,5m: 880.000đ
 • 1,2x1,5m: 920.000đ
 • 1,2x1,6m: 970.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.040.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.150.000đ

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng và 1 khay để bút

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

710,000 đ
MUA NGAY
Bảng Kính An Toàn Dày 8,38mm

Bảng Kính An Toàn Dày 8,38mm

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,6x0,8m: 480.000đ
 • 0,8x1,2m: 816.000đ
 • 0,9x1,2m: 918.000đ
 • 1,0x1,2m: 1.020.000đ
 • 1,0x1,5m: 1.275.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.530.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.632.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.836.000đ
 • 1,2x2,0m: 2.040.000đ
 • 1,2x2,4m: 2.448.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (08%) - chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* BH: 2 năm

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng và 1 khay để bút

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

480,000 đ
MUA NGAY
Bảng Kính Từ An Toàn

Bảng Kính Từ An Toàn

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,6x0,8m: 520.000đ
 • 0,8x1,2m: 950.000đ
 • 0,9x1,2m: 1.050.000đ
 • 1,0x1,2m: 1.140.000đ
 • 1,0x1,5m: 1.450.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.760.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.890.000đ
 • 1,2x1,8m: 2.160.000đ
 • 1,2x2,0m: 2.640.000đ
 • 1,2x2,4m: 3.168.000đ

- Đặc điểm: Bền, sang trọng, không bị trầy xước và đặc biệt dễ tẩy xóa

- Bảo hành: 24 tháng

- KHUYẾN MÃI: 1 khay để bút + 1 bút dạ + 1 xóa bảng + 4 viên nam châm

- Giá trên chưa bao gồm VAT (08%) - chỉ áp dụng khi KH có nhu cầu viết hóa đơn GTGT

520,000 đ
MUA NGAY
Bảng Kính Di Động

Bảng Kính Di Động

- Bảng kính chân di động làm bằng kính chuyên dụng nền trắng viết bút dạ và có chân gắn bánh xe để di chuyển -Đặc điểm: Bền, sang trọng, dễ tẩy xóa và tiện dụng

- Khuyến mãi: 1 khay để bút, 1 bút dạ, 1 bông lau 

Bảng Ghim (Viền Nhỏ)

Bảng Ghim (Viền Nhỏ)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,4x0,6m: 190.000đ
 • 0,6x0,8m: 290.000đ
 • 0,6x1,0m: 330.000đ
 • 0,8x1,2m: 430.000đ

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (08%), chỉ áp dụng khi KH có nhu cầu viết hóa đơn GTGT

* Tặng ngay: 1 hộp đinh ghim. * Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

200,000 đ
MUA NGAY
Bảng Ghim (Viền To)

Bảng Ghim (Viền To)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 1,0x1,2m: 590.000đ
 • 1,2x1,5m: 820.000đ
 • 1,2x1,6m: 870.000đ
 • 1,2x1,8m: 970.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.070.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.330.000đ
 • 1,2x3,2m: 1.720.000đ

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (08%), chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT
* Bảo hành: 2 năm. Tặng ngay: 1 hộp đinh ghim
* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

590,000 đ
MUA NGAY
Bảng Ghim Lie

Bảng Ghim Lie

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,4x0,6m: 240.000đ
 • 0,6x0,8m: 350.000đ
 • 0,6x1,0m: 450.000đ
 • 0,8x1,2m: 510.000đ
 • 1,0x1,2m: 650.000đ
 • 1,2x1,5m: 1.090.000đ
 • 1,2x1,6m: 1.190.000đ
 • 1,2x1,8m: 1.310.000đ
 • 1,2x2,0m: 1.450.000đ
 • 1,2x2,4m: 1.630.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (08%), chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT

* Bảo hành: 2 năm

* Tặng ngay: 1 hộp đinh ghim

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

240,000 đ
MUA NGAY
Bảng Flipchart Chân Gấp (Up Side Down)

Bảng Flipchart Chân Gấp (Up Side Down)

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC:

 • 0,6x1,0m: 1.050.000đ
 • 0,7x1,0m: 1.150.000đ
 • 0,9x1,2m: 1.550.000đ

* Giá trên chưa bao gồm VAT (08%), chỉ áp dụng khi KH có nhu cầu viết hóa đơn GTGT.

* Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng từ tính, 1 khay để bút, 6 viên nam châm và 10 tờ giấy A1 hoặc A0
* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

1,050,000 đ
MUA NGAY
Bảng Flipchart 3 Chân Rút (A Model)

Bảng Flipchart 3 Chân Rút (A Model)

Bảng flipchart được dùng chủ yếu trong văn phòng, gia đình có con nhỏ hay thảo luận nhóm Đặc điểm: Độ nghiêng và độ cao tùy chỉnh, gọn gàng, mặt bảng cao cấp dễ tẩy xóa, không bị lóa, có chia các ô kẻ mờ Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng từ tính, 1 khay để bút, 6 viên nam châm và 10 tờ giấy A1. Kích thước mặt bảng: 0,7x1m

1,450,000 đ
MUA NGAY
Bảng Flipchart Silicon chữ U (70X100) chân gấp FB-66

Bảng Flipchart Silicon chữ U (70X100) chân gấp FB-66

* Kích thước (mặt bảng): 0,7x1m * Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng từ tính, 6 viên nam châm và 25 tờ giấy A1 * Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

1,800,000 đ
MUA NGAY
Bảng Trượt Ngang Kết Hợp TV

Bảng Trượt Ngang Kết Hợp TV

Hệ bảng trượt ngang liền khối (có kết hợp TV) bao gồm 3 hoặc 4 cánh bảng cùng hệ ray trượt được lắp cách tường. TV được lắp ở đằng sau hệ bảng, khi có nhu cầu sử dụng TV chỉ cần kéo cánh bảng trên ray trượt để thấy TV ở đằng sau.

Quý khách liên hệ 094.489.9955 để được tư vấn về sản phẩm và giá thành.

4,500,000 đ
MUA NGAY
Bảng Trượt Ngang (không kết hợp TV)

Bảng Trượt Ngang (không kết hợp TV)

​​​Hệ bảng trượt ngang liền khối (Không kết hợp TV) bao gồm 2 lớp bảng cùng ray trượt. Lớp bên trong có chiều dài bằng chiều dài của cả hệ bảng, lớp bên ngoài ngắn hơn với công năng sử dụng khác lớp bên trong và có thể trượt trên ray khi cần thiết.

Quý khách liên hệ 094.489.9955 để được tư vấn về sản phẩm và giá thành.

4,500,000 đ
MUA NGAY
Bảng Trượt Dọc (Bảng Cột)

Bảng Trượt Dọc (Bảng Cột)

Bảng cột - bảng trượt dọc - bảng trượt lên xuống là tên gọi chung của cùng một loại bảng gồm 1 hoặc 2 lớp bảng cùng với 2 hoặc 4 cột thép dựng đứng ở hai bên để giữ bảng và giúp bảng trượt lên xuống nhẹ nhàng bằng hệ thống ròng rọc và đối trọng cân bằng được giấu bên trong thân cột. bảng hay được lắp ở các trường học nhằm phục vụ cho từng người viết với độ cao khác nhau, hoặc đơn giản chỉ để tăng diện tích viết lên gấp đôi bằng 2 lớp bảng thông thường.

5,500,000 đ
MUA NGAY
Bảng Mẫu Giáo Di Động Hai Mặt Lật

Bảng Mẫu Giáo Di Động Hai Mặt Lật

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (mặt bảng):

- 0,6x0,8m: 680.000đ

- 0,7x1,1m: 800.000đ

- 0,8x1,2m: 840.000đ

* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (08%), chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT.

* Bảo hành: 2 năm. * Tặng ngay: 1 hộp phấn, 1 xóa bảng, 1 khay để phấn, 6 nam châm.

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

680,000 đ
MUA NGAY
Bảng Lịch Công Tác (chất liệu bảng fooc)

Bảng Lịch Công Tác (chất liệu bảng fooc)

Được làm bằng bảng fooc trắng có thiết kế và cắt dán nội dung lên bảng theo yêu cầu.

Ưu điểm: chuyên nghiệp, rất phù hợp với công sở hoặc nhà trường.

- Tặng kèm: 1 khay để bút, 1 bút dạ, xóa bảng

- Vận chuyển & Lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội

- Giá bảng: = giá bảng fooc + giá cắt dán nội dung (vui lòng gọi)

Bảng Lịch Công Tác (chất liệu bảng từ)

Bảng Lịch Công Tác (chất liệu bảng từ)

Được làm bằng bảng từ (trắng hoặc xanh) có thiết kế và cắt dán nội dung lên bảng theo yêu cầu.

Ưu điểm: chuyên nghiệp, rất phù hợp với công sở hoặc nhà trường.

- Tặng kèm: 1 khay để bút, 1 bút dạ, xóa bảng, 5 viên nam châm.

- Vận chuyển & Lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội

- Giá bảng: = giá bảng từ + giá cắt dán nội dung (vui lòng gọi)

Bảng Lịch Công Tác (chất liệu kính)

Bảng Lịch Công Tác (chất liệu kính)

Được sản xuất trên nền tảng bảng kính và được dán 1 tấm đề can chuyên dụng có thiết kế sẵn nội dung theo yêu cầu vào mặt sau tấm kính.

Đặc điểm: tính thẩm mỹ cao, bền và rất thuận tiện trong các cơ quan, trường học, bệnh viện..vv. - Bảo hành: 1 năm

- Tặng kèm: 1 khay để bút, 1 bút dạ, 1 xóa bảng

- Vận chuyển & Lắp đặt: Miễn phí trong Nội Thành Hà Nội

Bảng Menu Treo Tường

Bảng Menu Treo Tường

Công dụng: viết phấn hoặc bút dạ quang Được dùng chủ yếu trong quán cafe, nhà hàng, shop...

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài):

 • 0,4x0,6m: 270.000đ
 • 0,5x0,7m: 330.000đ
 • 0,6x0,8m: 360.000đ
 • 0,6x1,0m: 420.000đ
 • 0,8x1,2m: 470.000đ

Các kích thước khác Qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp

* Tặng ngay: 2 bút dạ quang + 1 hộp phấn màu + 1 xóa bảng

* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội

* Bảng có thể treo tường hoặc để trên giá gỗ 170.000đ

270,000 đ
MUA NGAY
Bảng Menu Kết Hợp Giá Gỗ

Bảng Menu Kết Hợp Giá Gỗ

Công dụng: viết phấn hoặc bút dạ quang Được dùng chủ yếu trong quán cafe, nhà hàng, shop...

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài - mặt bảng):

 • 0,4x0,6m: 460.000đ
 • 0,5x0,7m: 490.000đ
 • 0,6x0,8m: 530.000đ
 • 0,6x1,0m: 580.000đ
 • 0,8x1,2m: 680.000đ
 • Các kích thước khác Qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp

* Tặng ngay: 2 bút dạ quang + 1 hộp phấn màu + 1 xóa bảng
* Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

460,000 đ
MUA NGAY
Bảng Menu Đứng 2 Mặt (MĐ01)

Bảng Menu Đứng 2 Mặt (MĐ01)

* Bảng Menu màu đen có khung gỗ vàng, viết phấn hoặc bút dạ quang chuyên dùng để trưng bày, ghi thực đơn trong các quán cafe, shop thời trang, cửa hàng... * Đặc điểm: Có chân đứng vững và 2 mặt tăng thêm góc nhìn cho khách hàng. * Kích thước: 0,6x1,2m * Tặng ngay: 2 bút dạ quang + 1 hộp phấn màu + 1 xóa bảng * Vận chuyển: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.
650,000 đ
MUA NGAY
Bảng Menu Đứng 2 Mặt (MĐ02)

Bảng Menu Đứng 2 Mặt (MĐ02)

 • Bảng Menu màu đen có khung gỗ vàng, viết phấn hoặc bút dạ quang chuyên dùng để trưng bày, ghi thực đơn trong các quán cafe, shop thời trang, cửa hàng...
 • Đặc điểm: Có chân đứng vững và 2 mặt tăng thêm góc nhìn cho khách hàng.
 • Kích thước: 0,6x1,2m
 • Tặng ngay: 2 bút dạ quang + 1 hộp phấn màu + 1 xóa bảng
 • Vận chuyển: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.
700,000 đ
MUA NGAY
Bảng Menu Đứng 2 Mặt (MĐ03)

Bảng Menu Đứng 2 Mặt (MĐ03)

* Bảng Menu màu đen có khung gỗ vàng, viết phấn hoặc bút dạ quang chuyên dùng để trưng bày, ghi thực đơn trong các quán cafe, shop thời trang, cửa hàng...

* Đặc điểm: Có chân đứng vững và 2 mặt tăng thêm góc nhìn cho khách hàng

* Kích thước: 0,6x1,2m * Tặng ngay: 2 bút dạ uang + 1 hộp phấn màu + 1 xóa bảng

* Vận chuyển: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

700,000 đ
MUA NGAY
Bảng Huỳnh Quang (dạ quang)

Bảng Huỳnh Quang (dạ quang)

Bảng dạ quang chuyên dùng trong các shop, quán cafe, nhà hàng..

Mặt kính cường lực chống vỡ, có đèn led 7 màu dẫn sáng Ưu điểm: sang trọng, thu hút khách hàng..

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng dài mặt bảng):

 • 0,5x0,7m: 980.000đ
 • 0,6x0,8m: 1.080.000đ
 • 0,8x1,2m: 1.980.000đ

* TẶNG KÈM: 1 giá để bảng (giá gỗ hoặc giá kim loại) + 1 hộp 8 bút dạ quang +1 xóa bảng - MIỄN PHÍ GIAO HÀNG trong nội thành Hà Nội.

1,080,000 đ
MUA NGAY
Bảng Tin Kính Lùa

Bảng Tin Kính Lùa

Là bảng từ viết bút hoặc bảng ghim (tùy chọn) nhưng có kính lùa và khóa bảo vệ dùng để viết hoặc ghim thông báo, nội quy, tuyển dụng..

 • Ưu điểm: lịch sự, tránh bị tác động bên ngoài tới nội dung trong bảng.
 • Bảo hành: 12 tháng - KHUYẾN MÃI: 1 bút dạ + 1 xóa bảng + 4 nam châm + 1 hộp ghim
 • MIỄN PHÍ GIAO HÀNG và LẮP ĐẶT trong nội thành Hà Nội.
Mặt Bảng Từ Trắng

Mặt Bảng Từ Trắng

Mặt bảng từ trắng viết bút dạ, có các dòng kẻ mờ 5x5 cm và khả năng hút nam châm chặn giấy, rất thích hợp để dùng trong văn phòng, công sở... Giá 330.000/m

350,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0) Zalo