BẢNG TỪ TRẮNG (Viết Bút)

mỗi trang
Bảng Từ Trắng Khung Nhỏ

Bảng Từ Trắng Khung Nhỏ

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài): - 0,4x0,6m: 190.000đ - 0,6x0,8m: 290.000đ - 0,6x1,0m: 320.000đ - 0,8x1,2m: 420.000đ - 0,9x1,2m: 480.000đ. * Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%), chỉ áp dụng khi KH có nhu cầu viết hóa đơn GTGT. * Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay để bút, 5 viên nam châm. * Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

190,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Trắng Khung Nhỡ

Bảng Từ Trắng Khung Nhỡ

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài): - 0,8x1,2m: 450.000đ - 0,9x1,2m: 500.000đ - 1,0x1,2m: 550.000đ - 1,2x1,5m: 774.000đ - 1,2x1,6m: 825.000đ - 1,2x1,8m: 928.000đ - 1,2x2,0m: 1.032.000đ - 1,2x2,4m: 1.238.000đ - 1,2x3,0m: 1.550.000đ - 1,2x3,2m: 1.650.000đ - 1,2x3,6m: 1.860.000đ. * Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%), chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT. * BH: 1 năm. * Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay, 5 nam châm. * Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

450,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Trắng Khung Phào To

Bảng Từ Trắng Khung Phào To

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài): - 0,9x1,2m: 500.000đ - 1,0x1,2m: 550.000đ - 1,2x1,5m: 774.000đ - 1,2x1,6m: 825.000đ - 1,2x1,8m: 928.000đ - 1,2x2,0m: 1.032.000đ - 1,2x2,2m: 1.135.000đ - 1,2x2,4m: 1.238.000đ - 1,2x3,0m: 1.550.000đ - 1,2x3,2m: 1.650.000đ - 1,2x3,6m: 1.860.000đ. * Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%), chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT. * BH: 1 năm. * Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay, 5 nam châm. * Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

500,000 đ
MUA NGAY
Bảng Combo Từ trắng & Ghim

Bảng Combo Từ trắng & Ghim

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (rộng x dài): - 0,8x1,2m: 576.000đ - 0,9x1,2m: 648.000đ - 1,0x1,2m: 720.000đ - 1,2x1,5m: 990.000đ - 1,2x1,6m: 1.056.000đ - 1,2x1,8m: 1.188.000đ - 1,2x2,0m: 1.320.000đ - 1,2x2,2m: 1.452.000đ - 1,2x2,4m: 1.584.000đ * Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%), chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT. * Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay, 5 nam châm. * Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

576,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Trắng Di Động Một Mặt

Bảng Từ Trắng Di Động Một Mặt

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (mặt bảng): - 0,8x1,2m: 750.000đ - 0,9x1,2m: 800.000đ - 1,0x1,2m: 850.000đ - 1,2x1,5m: 1.124.000đ - 1,2x1,6m: 1.175.000đ - 1,2x1,8m: 1.278.000đ - 1,2x2,0m: 1.382.000đ - 1,2x2,2m: 1.485.000đ - 1,2x2,4m: 1.588.000đ - 1,2x3,0m: 1.950.000đ * Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%), chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT. * Bảo hành: 1 năm. * Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay để bút, 5 nam châm. * Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

750,000 đ
MUA NGAY
Bảng Từ Trắng Di Động Hai Mặt Lật

Bảng Từ Trắng Di Động Hai Mặt Lật

GIÁ BẢNG THEO KÍCH THƯỚC (mặt bảng): - 0,8x1,2m: 1.100.000đ - 1,2x1,5m: 1.698.000đ - 1,2x1,6m: 1.805.000đ - 1,2x1,8m: 1.965.000đ - 1,2x2,0m: 2.139.000đ - 1,2x2,2m: 2.302.000đ - 1,2x2,4m: 2.405.000đ * Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%), chỉ áp dụng khi KH viết hóa đơn GTGT. * Bảo hành: 1 năm. * Tặng ngay: 1 bút dạ, 1 xóa bảng, 1 khay để bút, 5 nam châm. * Vận chuyển & lắp đặt: Miễn phí trong nội thành Hà Nội.

1,100,000 đ
MUA NGAY

Top

   (0)